O nas

Przeorat Małopolski obejmuje obszary obecnych województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Kadra obecnego Przeoratu Małopolskiego wywodzi się z Komandorii Krakowskiej powołanej w grudniu 1997 roku, której przewodniczył z wyboru do maja 2000 roku komandor kawaler Marek Sosenko GCSiS. a obecnie prze­wodniczy jej komandor jednocześnie przeor małopolski kawaler Bohdan Miclowski GCStS. Kadra ta jest nieliczna, ale bardzo zaangażowana w realizacje celów Orderu. Dzięki do­świadczeniu życiowemu oraz wykształceniu dokonała wielu udanych i znaczących przedsięwzięć organizacyjnych w swoim środowisku oraz w niesieniu pomocy charytatywnej potrzebującym. Pomogła również w działalności kolejno powoływanym komandoriom i przeoratom w Polsce. Do znaczących osiągnięć Przeoratu Małopolskiego należy zaliczyć: Zorganizowanie inwestytury w dniach 7-8 maja w 1999 roku w Szczepanowie i Krakowie. Odtworzenie i wykonanie repliki królewskiego ceremonialnego miecza służącego w kolejnych inwestyturach do pasowania Kawalerów Orderu. Wydanie pięciu numerów „Biuletynu Kawalerów i Dam Orderu", informujących o działalności, problemach i osiągnięciach środowiska Kawalerów i Dam Orderu w Polsce. Funkcjonowanie Polskiego Ośrodka Heraldycznego w Krakowie oraz działalność Kolegium Heraldycznego; zbiórka pieniędzy w 1997 roku na pomoc powodzianom z regionu śląskiego, comiesięczna zbiórka pieniędzy w latach 1998-1999 na potrzeby przewlekle chorych w Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie - Nowej Hucie, zbiórka pieniędzy w roku 1998 na pomoc dla bezdomnych podopiecznych Domu Świętego Alberta przy ul. Krakowskiej w Krakowie, zbiórka pieniędzy prowadzona wraz z Komandorią Zagłębiowską w 1998 roku na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Będzinie, zbiórka pieniędzy w roku 1999 na posiłki dla bezdomnych wydawane przez „Fundację Brata Alberta" w Krakowie, wpłata darowizny w roku 1999 na potrzeby „Domu Polonii" przy Rynku Głównym w Krakowie, wykup cegiełek przez Kawalerów i Damy Orderu z Komandorii Krakowskiej w roku 1999 na potrzeby „Domu Do­broczynności" w Częstochowie udziela­jącego pomocy bezdomnym matkom i ich dzieciom, zbiórka książek, sprzętu audiowizualnego, trwalej żywności i pieniędzy dla Polaków mieszkających obecnie na Ukrainie, Białorusi i na Litwie za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy" przprowadzona w latach 1998-2000, zaprojektowanie tablicy darczyńców w Kalkowic - Godowic odsłoniętej I l.X 1.2001 r. i częściowe jej sfinansować.

nasza działanosc

Zobacz jak działamy

Tu będzie tekst

Władze

Jan Zbigniew Hrabia Potocki
IX Wielki Mistrz
Marek Kramarski
Zastępca IX Wielkiego Mistrza
Wielki Przeor Polski
Jacek Żyrkowski
Przeor Małopolski
Maciej Kaliski
Wielki Przeor Kanady
Janusz Wodnicki
Miecznik

Wydarzenia

Nasze uroczystości
test
1976

67657

zobacz
test
1976

67657

zobacz

Wspieraj z nami

Donec placerat mi et tortor bibendum, at accumsan nunc accumsan. Vivamus sed nisl sit amet ex convallis imperdiet. Ut eget egestas libero.

zostań honorowym darczyńcą

nasi partnerzy