O nasZapraszamy do zapoznania się z wielowarstwową strukturą naszego związku:

Członkowie Wielkiej Kapituły

Wielki Mistrz

Władzę Suwerennego Orderu Świętego Stanisława stanowi Wielki Mistrz Orderu stojący na czele Wielkiej Kapituły. Wielki Mistrz jest przewodniczącym Wielkiej Kapituły. Wielki Mistrz stoi na czele Orderu i nim administruje. Wielki Mistrz powołuje Wielkich Przeorów w tych krajach, w których działają zorganizowane i liczne skupiska kawalerów i dam orderu.AKTUALNY WIELKI MISTRZ

IX Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława


Jan Zbigniew Hrabia Potocki
Wielki Mistrz
POPRZEDNIK
VIII Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława


Juliusz Hrabia Nowina-Sokolnicki
Wielki Mistrz

Wielka Kapituła

Na czele Wielkiej Kapituły stoi Wielki Mistrz, któremu pomaga jako doradca wielki kanclerz. Wielki Kanclerz jest opiekunem Wielkich Pieczęci Wielkiego Mistrza i Wielkiej Kapituły. Wielki Kanclerz jest prawą ręką Wielkiego Mistrza podczas wszystkich ceremonii związanych z orderem. W skład Wielkiej Kapituły wchodzą Kanclerze Kontynentalni, Wielcy Przeorzy i Przeorzy. Kanclerze Kontynentalni są pośrednikami pomiędzy Wielkimi Przeorami i Przeorami, a Wielką Kapitułą. Wielki Marszałek jest Głównym Funkcjonariuszem Ceremonii związanych z orderem. Wielki Sekretarz odpowiada za przepływ informacji od Wielkiego Mistrza do Wielkiej Kapituły oraz za przepływ informacji od Wielkiego Mistrza do innych urzędników orderu, aby wszystkie te informacje mogły zostać przekazane poprzez tychże urzędników innym kawalerom orderu. Wielki Marszałek udziela rad odnośnie wszystkich kwestii związanych procedurą ceremonialną, z wyjątkiem kwestii, które podlegają jurysdykcji Kościoła. Wielki Archiwista odpowiada za utrzymanie porządku w dokumentacji orderu. Wielki Archiwista jest historykiem orderu. Odpowiada również za przechowywanie archiwów, nad którymi pieczy nie sprawuje Król Znaku Herbowego.Wielki Prałat stoi na czele Korpusu Kapłanów. Wielki Prałat odpowiada za religijne obchody uroczystości związanych z orderem i wykonywanie publicznych obrzędów ceremonialnych. Wielki Komisarz odpowiada za pomoc charytatywną świadczoną przez Order. Wielki Komisarz korzysta z rad Wielkiej Kapituły i innych urzędników orderu dotyczących odpowiednich wartościowych działań.

Wielki Przeor Polski

Przeorzy mianowani są przez Wielkiego Mistrza i pozostają do dyspozycji Wielkiego Mistrza przez nieokreślony czas. Wielcy Przeorowie stoją na czele wyznaczonych geograficznie Wielkich Przeoratów, odpowiadają za Przeorów i/lub Komandorów podlegających ich jurysdykcji i w razie konieczności zastępują Wielkiego Mistrza. Przeorowie mogą mianować komandorów na swoich obszarach po otrzymaniu aprobaty Wielkiego Mistrza lub odpowiedniego Kanclerza Kontynentalnego. Przeorowie mogą organizować działania o charakterze liturgicznym, społecznym lub ceremonialnym po otrzymaniu aprobaty urzędnika, któremu podlegają. Przeorowie mogą przedkładać Wielkiemu Mistrzowi wnioski o udzielenie zgody odpowiednim kawalerom na pełnienie funkcji Kanclerza/Sekretarza i Zastępcy Przeora.

AKTUALNY WIELKI
PRZEOR POLSKI


Marek Kramarski
Zastępca IX Wielkiego Mistrza
Wielki Przeor Polski

Przeor Małopolski

Przeor jurysdykcji Małopolskiej, zarządza w obszarze Małopolskim.

AKTUALNY
PRZEOR MAŁOPOLSKI


Jacek Żyrkowski
Przeor MałopolskiNOMINACJA