O NAS

Przeorat Małopolski

Przeorat Małopolski obejmuje obszary obecnych województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Kadra obecnego Przeoratu Małopolskiego wywodzi się z Komandorii Krakowskiej powołanej w grudniu 1997 roku, której przewodniczył z wyboru do maja 2000 roku komandor kawaler Marek Sosenko GCSiS. a obecnie prze­wodniczy jej komandor jednocześnie przeor małopolski kawaler Bohdan Miclowski GCStS. Kadra ta jest nieliczna, ale bardzo zaangażowana w realizacje celów Orderu. Dzięki do­świadczeniu życiowemu oraz wykształceniu dokonała wielu udanych i znaczących przedsięwzięć organizacyjnych w swoim środowisku oraz w niesieniu pomocy charytatywnej potrzebującym. Pomogła również w działalności kolejno powoływanym komandoriom i przeoratom w Polsce. Do znaczących osiągnięć Przeoratu Małopolskiego należy zaliczyć: Zorganizowanie inwestytury w dniach 7-8 maja w 1999 roku w Szczepanowie i Krakowie. Odtworzenie i wykonanie repliki królewskiego ceremonialnego miecza służącego w kolejnych inwestyturach do pasowania Kawalerów Orderu. Wydanie pięciu numerów „Biuletynu Kawalerów i Dam Orderu", informujących o działalności, problemach i osiągnięciach środowiska Kawalerów i Dam Orderu w Polsce. Funkcjonowanie Polskiego Ośrodka Heraldycznego w Krakowie oraz działalność Kolegium Heraldycznego; zbiórka pieniędzy w 1997 roku na pomoc powodzianom z regionu śląskiego, comiesięczna zbiórka pieniędzy w latach 1998-1999 na potrzeby przewlekle chorych w Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie - Nowej Hucie, zbiórka pieniędzy w roku 1998 na pomoc dla bezdomnych podopiecznych Domu Świętego Alberta przy ul. Krakowskiej w Krakowie, zbiórka pieniędzy prowadzona wraz z Komandorią Zagłębiowską w 1998 roku na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Będzinie, zbiórka pieniędzy w roku 1999 na posiłki dla bezdomnych wydawane przez „Fundację Brata Alberta" w Krakowie, wpłata darowizny w roku 1999 na potrzeby „Domu Polonii" przy Rynku Głównym w Krakowie, wykup cegiełek przez Kawalerów i Damy Orderu z Komandorii Krakowskiej w roku 1999 na potrzeby „Domu Do­broczynności" w Częstochowie udziela­jącego pomocy bezdomnym matkom i ich dzieciom, zbiórka książek, sprzętu audiowizualnego, trwalej żywności i pieniędzy dla Polaków mieszkających obecnie na Ukrainie, Białorusi i na Litwie za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy" przprowadzona w latach 1998-2000, zaprojektowanie tablicy darczyńców w Kalkowic - Godowic odsłoniętej I l.X 1.2001 r. i częściowe jej sfinansować.

Komandoria Świętokrzyska

Komandoria Świętokrzyska od początku powołania kierowana jest przez komandora kawalera Marka Durlika-Sułkowskiego GCStS, który jednocześnie od lat jest członkiem Kapituły Polskiej Orderu Świętego Stanisława. W 2001 roku kawalerowie komandorii postanowili objąć ciągłą pomocą finansową Ośrodek Opieki dla najbardziej potrzebujących przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie—Godowie na Kielecczyźnie. Założycielem tego ośrodka, jego opiekunem i zarazem Kustoszem Sanktuarium jest ksiądz Kanonik Czesław Wala CSStS. Komandoria Swiętokrzyska wystąpiła z apelem do wszystkich kawalerów i dam Orderu Świętego Stanisława w Polsce o wsparcie tej pięknej inicjatywy charytatywnej. Niesienie ciągłej pomocy finansowej Ośrodkowi Opieki w Kałkowie—Godowie liczącemu 350 podopiecznych, może stać się w ciągu najbliższych lat centralną akcją charytatywną kawalerów i dam jak niegdyś wspieranie przez naszych przodków pensjonariuszy Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Golgota w Kałkowie — Godowie, budynek w kształcie zamku z czerwonej cegły z licznymi salami poświęconymi martyrologii narodu polskiego na przestrzeni ostatnich 135 lat.

Przeorat Mazowiecki

Przeorat Mazowiecki obejmuje obszary obecnych województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przeorat Mazowiecki powołany początkowo jako Komandoria w dniu 11 listopada 1999 roku z siedzibą w Warszawie, wywodzi swoje początki od działalności kawalerów i dam orderu, która to społeczność zorganizowała w maju i listopadzie 1995 roku inwestytury W Warszawie. Obecnie Przeoratowi Mazowieckiemu przewodniczy z wyboru przeor kawaler Orland hr. Machnikowski GC StS. Przeorat należy do liczniejszych w Polsce. Posiada kadrę składającą się z osób wybitnych, wykształconych, zajmujących wysokie urzędy i funkcje w społeczeństwie. Wielu z nich często podróżuje, pracuje za granicą, posiada kontakty służbowe i prywatne z wieloma znaczącymi osobami na świecie, stąd duża zdolność tej grupy do mobilności i dynamiki działania. Do znaczących dokonań Przeoratu Mazowieckiego w latach 2000—2003 należy zaliczyć: zorganizowanie inwestytury w dniu 26 listopada 2000 roku w Warszawie z udziałem Wielkiego Mistrza, wspieranie finansowe Fundacji Młodej Polonii, która udziela pomocy finansowej szkołom polskim w krajach EuropyWschodniej, aktywny udział kawalerów Przeoratu Mazowieckiego w inwestyturach krajowych jak: w Częstochowie w 2000 roku i Poznaniu w 2001 roku oraz w zagranicznych jak w Kijowie, Londynie i Westerloo w Belgii w 2000 roku.

Przeorat Kujawski

Przeorat Kujawski obejmuje obszar obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawski i Komandoria Pomorska znajdują się w stadium organizacji oraz tworzenia kadry animatorów do pracy charytatywnej.

Przeorat Śląski

Przeorat Śląski obejmuje obszar obecnych województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Przeorat Śląski skupia kawalerów i damy orderu z Komandorii Śląsko—Częstochowskiej powołanej 20 marca 1999 roku oraz z Komandorii Zagłębiowskiej powołanej wcześniej z siedzibą w Będzinie. Przeoratem kieruje z wyboru przeor kawaler Lech Grzybowski GC StS będący równocześnie Komandorem Komandorii Częstochowskiej.

Przeorat Wielkopolski

Przeorat Wielkopolski wywodzi się z Komandorii Wielkopolskiej powstałej 1 lipca 1999 roku. Od założenia komandorii i powstania przeoratu kawalerom i damom Orderu Swiętego Stanisława przewodził przeor kawaler Tadeusz hr. Stocki GCStS. Od września 2003 r. przeorem został dr Marian Król GCStS. Przeorat skupia w większości przedsiębiorców, wojskowych wyższych stopni i lekarzy związanych z Akademią Medyczną w Poznaniu oraz ekonomistów z czołowych instytucji miasta Poznania i Wielkopolski. Środowisko to wyróżnia się dużą dynamiką działania i podejmowania niekonwencjonalnych przedsięwzięć organizacyjnych jaki charytatywnych. Do znaczących osiągnięć Przeoratu Wielkopolski należy zaliczyć: Zorganizowanie trzech inwestytur w Poznaniu. Prace redakcyjne, wydawnicze i sfinansowanie wydania albumu pt. „Kawalerowie i Damy Orderu Świętego Stanisława”. Działalność charytatywną na którą składają się: zakupienie komputera jako daru dla Wielkopolskiej Fundacji Reumatologicznej, udzielenie pomocy finansowej Akademii Medycznej w Poznaniu, udzielenie pomocy finansowej ośrodkowi rehabilitacji dzieci w Mielnicy i Fundacji „Burego Misia” wspierającej dzieci niepełnosprawne, pomoc dla Sanktuarium Swiętego Stanisława w Pruścach, uczestniczenie w Akcji Charytatywnej „Miliona rupii dla Ojca Żelazka Misjonarza Werbisty z Indii”. Przekazane środki pochodziły z przeprowa dzonych zbiórek wśród kawalerów i dam orderu oraz darowizn indywidualnych darczyńców.

Przeorat Pomorski

Przyszły Przeorat Pomorski będzie obejmować obszar województw: pomorskiego i zachodnio -pomorskiego.

Władze

Jan Zbigniew Hrabia Potocki
Wielki Mistrz
Marek Kramarski
Wielki Przeor Polski
Jacek Żyrkowski
Przeor Małopolski
Maciej Kaliski
Wielki Przeor Kanady
Janusz Wodnicki
Miecznik

Wydarzenia

Promuj
Wydarzenie
2015

Sed at ultricies sapien, ut congue enim. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas luctus metus.

zobacz
Wydarzenie
2015

Sed at ultricies sapien, ut congue enim. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas luctus metus.

zobacz
Wydarzenie
2015

Sed at ultricies sapien, ut congue enim. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas luctus metus.

zobacz
Wydarzenie
2015

Sed at ultricies sapien, ut congue enim. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas luctus metus.

zobacz

Wspieraj z nami

Donec placerat mi et tortor bibendum, at accumsan nunc accumsan. Vivamus sed nisl sit amet ex convallis imperdiet. Ut eget egestas libero.

zostań honorowym darczyńcą

nasi partnerzy